soutěžní panel GRAND PRIX 2015

projek bytového souboru Komunardů 20 - Jubileum House

projekt pro stavební povolení

Projekt je situován v rychle se rozvíjejícím území Holešovic, v největším bloku mezi ulicemi Komunardů, Dělnická a Tusarova. Do ulice Komunardů doplňuje hmotu v duchu regulace první republiky s posledním ustupujícím patrem domu v západní části uliční fronty bloku mezi ulicemi Dělnická a Tusarova.

Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení

Stávající budovy na pozemku byly zbourány, na jejich místě je situován projekt s návrhem intenzivní zeleně na rostlém terénu a intenzivních zelených střech, které kaskádovitě ustupují a tvoří příjemné prostředí pro rekreaci. Četné balkóny a balkóny s rizality zimních zahrad počítají se zelení. Zimní zahrady mají zasklení bez vnějších lišt – rámy jsou na vnitřní straně dvojskla. Balkonová zábradlí jsou převážně skleněná, jen některá jsou kovová se svislým členěním. U francouzských oken je zábradlí vytvořeno předsazenou skleněnou deskou

Bytový soubor „Jubileum House“ je tvořen třemi bytovými objekty A,B,C a dvoupodlažními suterénními garážemi. Objekt A má obdélníkový půdorys o stranách cca 30x18 m s průčelím do ulice Komunardů. Objekty jsou propojeny přízemním podnožím. Základní konstrukce jsou železobetonové sloupy a obvodové stěny, propojené železobetonovými stropními deskami. Stabilitu každého objektu zajišťuje železobetonové komunikační jádro se schodištěm a výtahovou šachtou. V suterénu objektu A je centrální výměníková stanice pro vytápění a přípravu TUV a centrální strojovna chlazení pro nájemní prostory.

Budova A má vysoký parter do ulice Komunardů s obchodní plochou v přízemí, v 1. patře jsou pak situovány kanceláře. Od 2. patra jsou navrženy byty. Pasáží z ulice Komunardů jsou propojeny objekty B a C. V 1. a 2. suterénu je umístěn požadovaný počet parkovacích stání pro bydlící, návštěvníky a nakupující . Objekty mají jeden 8 a dva 7 pater a dosahují do výšky cca 27,6 m.

KAPACITNÍ ÚDAJE:

pozemek: 3.750 m2

komerční plochy: 2.024 m2

byty – celková plocha: 7.328 m2

počet bytů: 100

počet parkovacích míst: 146

Více informací o projektu na www.jubileum.cz