Publikace k výstavě

Petr Franta architekt: Význam souvislostí v projektech dvou dekád 2000 - 2022

Galerie ve věži, Novoměstská radnice, Praha 2

Vernisáž 6.10. 2022

Výstava 7.10. – 4.12. 2022

Kurátorka: Irena Žantovská Murray

Autorská výstava česko-kanadského architekta, urbanisty, designéra, lektora a publicisty Petra Franty, doprovázená publikací / katalogem navazujícím na předchozí důležitá období jeho práce na dvou kontinentech.

Petr Franta je v kontextu první poválečné generace české architektury jedním z nejvýraznějších průkopníků holistického přístupu k současné tvorbě, často propojené s historickými či duchovními kořeny. Přesvědčivost jeho realizací a projektů spočívá v architektově hloubkovém sledování možností veřejného prostoru, jejich komunikace, specificity a polyfunkčnosti. Propojení těchto prvků doprovází architektovo hledání často neobvyklých expresivních, technických a materiálových prostředků spojených s daným tématem.

Nedávné realizace s mezinárodním přesahem jako Český Institut Informatiky, Robotiky a Kybernetiky – CIIRC v Praze - Dejvicích, návrh umělecké instalace Letem světem s Václavem Havlem na Letišti Václava Havla v Praze, nová koncepce a realizace výstavních síní Španělské synagogy nebo smělá transformace Horního nádraží v Karlových Varech získaly řadu profesních, kulturních a nadnárodních ocenění.

Frantova tvorba čerpá z nejrůznějších forem kulturního života ve společnosti a pracuje s nimi. Stejně tak se snaží vytvořit zázemí pro celou řadu prestižních historických a muzeologických projektů a instalací ve zvlášť citlivém propojení interiérů a exteriérů - Galerie Císařská konírna a Kaple sv. Kříže s expozicí Svatovítského pokladu na Pražském hradě. Rekonstrukce a nové expozice židovských památek - Pinkasova synagoga s okruhem Pinkasovy uličky, stálá expozice s rekonstrukcí ve Španělské synagoze, Synagoga v Polné s výstavou věnovanou Hilsneriádě, Židovská škola Jičín s výstavou Karl Kraus a regionální spisovatelé. Současný komplexní památkový projekt obnovy kostela a fary ve Chvalech představuje významnou snahu o propojení moderní duchovní architektury s kulturním a komunitním životem v obci.

Svým trvalým zájmem o spoluvytváření duchovních prostorů - procesu, který slavný japonský architekt Tadao Ando charakterizoval jako “zónu pro jedince uvnitř společnosti”, Petr Franta vytvořil možná méně známý, ale obdivuhodný korpus staveb a přestaveb, které výrazně přispěly k pochopení regionální sakrální architektury v 21. století.

Frantova tvorba je zvlášť blízká současnému výtvarnému umění (spolupráce s umělci, Kanada a Evropa, umělecké ateliéry v Montrealu a Nadace Projekt Y, Lac Farmer, Quebec).

Architektův zájem o urbanistický kontext je zvlášť v poslední době zřejmý nejen v jeho stavbách, ale také v důležité výstavní a publikační činnosti jako je například loňská dílčí výstava a knížka věnované významu architektury a stavebnímu a společenskému kontextu Londýnské ulice na Vinohradech, kterou realizoval ve spolupráci s Vladimírem Šlapetou. Tato práce má v architektově tvorbě i důležitou kanadskou kapitolu, v níž se výrazně umístil se svými návrhy pro transformaci historického přístavu v Kanadském Montrealu.

„Londýnská ulice, příběhy domů a lidí“, ISBN 978-80-270-8638-2 Autoři: Ing.arch. Petr Franta a prof. Ing.arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. Vernisáž výstavy a křest knihy: 14.6.2021 za účasti Jeho Excelence ambasadora Velké Británie – s autorem pořádala Městská část Praha 2. Výstava: 14.6. až 30.7. 2021 ve výstavním prostoru Radnice Městské části Praha 2

Dále v rámci Týdne architektury pořádaném spolkem KRUH, věnujícím se propagaci architektury, se 3.10. 2021 uskutečnila komentovaná procházka s přednáškou autora s názvem „Architektura Londýnské ulice – Funkcionalistické stavby v jedné ulici s architektem Petrem Frantou, autorem výstavy věnované tomuto fenoménu na Královských Vinohradech“ se zaměřením na 11 funkcionalistických domů a jejich architektů.

Možnost situovat současnou výstavu díla architekta Petra Franty v prostorách Galerie ve věži Novoměstské radnice je ideální svým kontextem příkladně zrestaurované historické architektury a jejího prolínání do současné praxe. Svou vertikální členitostí také pomáhá vytvářet scénografii samotné výstavy, která se odvíjí od hlavních tematických celků v architektově díle, které jsou tu dílčím způsobem popsány.

Současná expozice s pracovním názvem Petr Franta: Význam souvislostí / Sense of Connection / v projektech dvou dekád 2000 - 2022 navazuje na předchozí dílčí výstavy architektovy tvorby: zhodnocení jeho kanadské zkušenosti Na hraně/ On the Edge (Frágnerova galerie, 2000) a Úhel pohledu / Ways of Seeing (2004, McGill Exhibition Hall, Montreal). Stejně jako tyto výstavy bude doprovázena ilustrovanou publikací s autorskými texty (kurátorka Irena Žantovská Murray, Vladimír Šlapeta, Petr Franta). Doprovodný program bude zahrnovat přednášky, veřejnou debatu o charakteru tematických prostorů.