Česká čtvrť v Šanghaji

urbanistický návrh, master plán