návrh a realizace rodinné vily Rivola

ve výstavbě

Ocenění:

Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2005

Architektonické, výtvarné a funkční řešení

Hlavní myšlenky projektu z hlediska architektonického účinu:

1. Využití svažitosti pozemku – dispozice jsou členěny do různých výškových úrovní.

2. Rozdělení objektu na tři hmoty, lišící se od sebe tvarově, materiálově i funkčně.

3. Splnění programu – dům pro rodiče a tři vyrůstající dcery, pokoj pro hosty.

- Základní hmotu tvoří dvoupatrový hranol, který obsahuje obytné místnosti. Materiálem je hladká štuková omítka.

- Tato hmota je křížem protknuta nižší hmotou z pásů titanzinku s prosklením, jejíž hlavní funkcí je komunikace a která tvoří na východě vstup do objektu. Na obou stranách hranolu najdeme hmoty vždy s jednou hranou zaoblenou – ty obsahují především komunikace – vstupní halu na jedné a prosklené schodiště na druhé straně. V noci jsou využívány místo nočního osvětlení, jako světelné objekty.

- Obývací pokoj ukončený přetaženou betonovou stěnou, která je rovnoběžná se severozápadní hranicí pozemku a jeho protiváha garáž, tvoří jednopatrový hranol s terasou na jedné straně a balkónem na straně druhé. Materiál obložení – lamely z dubového dřeva.

Všechna tři podlaží jsou propojena centrálním elementem otevřeného schodišťového prostoru, jehož pozinkovaná ocelová konstrukce a prosklená fasáda v kombinaci s pohledovým betonem je ústředním spojovacím a orientačním prostorem celé dispozice.

Tento hlavní komunikační tah schodišťovou halou k ložnicím je podtržen horním osvětlením - pásem střešních oken, který pokračuje do umývárny a WC.

Schodiště končí v suterénu, kde je sauna a místnost pro hobby, odkud lze vyjít ven a po několika stupních k bazénku se studenou vodou.

Použité materiály, konstrukční řešení

Stavebním principem obvodových zdí je aplikace venkovní izolace v tloušťce10 cm, na železobetonové konstrukci v tloušťce 20 cm. Na této izolaci je na každé ze tří prolínajících se hmot použito obložení v jiném materiálu v kombinaci s prosklenými plochami.

Barevné řešení

- Světlá barva omítky v kombinaci se světle šedou titanzinkového plechu, přírodní šalovaný beton v kombinaci se sklem a dřevem dubových lamel.

- V interiéru je tato nosná konstrukce ze šalovaného betonu ponechána svému estetickému účinu, pouze povrchově upravena. Podlahy v obytných místnostech jsou z třešňového dřeva, komunikační páteř haly a schodiště – světle zelený vápenec.

KAPACITNÍ ÚDAJE:

Zastavěná plocha: 200 m2

Počet podlaží: 3

Konstrukční řešení: Betonová nosná konstrukce (20cm), tepelná izolace aplikovaná zvenčí (10 cm), izolovaná plochá střecha