návrh bytového domu Dělnická

Holešovice, Praha

Projekt řeší nárožní parcelu, důležitý je prvek nároží, který identifikuje vjem celé budovy v urbánním uspořádání ulice Dělnické, jako důležité městské arterie. Celoprosklený parter obchodních ploch, s prosklenými vstupy do rezidenční části rezonuje s celoproskleným designem penthausů v posledních rezidenčních patrech. Volnější dispozice v kombinaci s loftovým dispozičním uspořádáním navozuje luxusní bydlení s orientací k jihu a výhledy na horu Vítkov na druhém břehu Vltavy. Typické patro ukazuje dispoziční uspořádání bytů ve specifikaci 65 – 85 m2 s možností variabilních úprav v marketingové fázi projektu. Betonová konstrukce s izolovanou probarvenou fasádou, s obytnými balkóny a terasami působí uklidňujícím dojmem v celkovém kompozičním a hmotovém řešení.