Rekonstrukce bytového domu, Divadelní 22

Praha 1, realizace

Návrh funkčního využití stavby

Dům je rekonstruován jako bytový, co nejvíce byla zachována historická dispozice. V suterénu, který není vhodný pro bydlení, jsou prostory zrekonstruovány na pronajímatelné kanceláře.

Postup rekonstrukce

V celém objektu byly zdokumentovány veškeré truhlářské a zámečnické prvky (deštění dveří, kazetové dveře, parapetní deštění, kování dveří a oken), ty byly odstrojeny, v nejvyšší možné míře repasovány, zrenovovány a osazeny na původní místa. Novými podlahami byly nahrazeny pouze nevhodné podlahy novodobé. Dlažba v kuchyních a koupelnách byla šetrně sejmuta a s doplněním neutrální dlažbou opět použita. Schodiště zachováno včetně dlažby na podestách; podle dochovaných šablon byla na zdech schodišťových ramen obnovena malba s ornamentálním dekorem. Leptaná skla v oknech na schodišti zachována, chybějící doplněna. V bytech bylo obnoveno bohaté štukování stropů i stěn.

Rekonstrukce a vložení současných architektonických detailů

Vstupní foyer domu byl obnoven včetně mramorového obkladu, zlacené štukové výzdoby, dlažby a kamenných stupňů. Elektrický rozvaděč, umístěný za minulého režimu zcela nevhodně za vstupními dveřmi, byl odstraněn.

Do stávajícího zrcadla schodiště je vložen výtah v šachtě z mléčného skla. Z výtahu je na každém patře výstup přes skleněnou podestu.

V bytech byly odstraněny všechny příčky a přepážky z nedávné minulosti: v několika případech byl objeven pod zavěšeným stropem strop původní se štukaturou. V zadních traktech do dvora jsou navrženy nové kuchyně a koupelny v současném designu vloženém do historických dispozic, s použitím původní repasované dlažby. Prostory původních spíží a komor byly využity na větší koupelny, či zřízení nové privátní.V každém bytě je velká koupelna a WC pro všechny rodinné příslušníky. Ložnice dospělých má vlastní koupelnu se záchodem, přístupnou přes šatní skříň z pískovaného skla. Skleněné dveře (pískované sklo) do koupelny jsou součástí této šatnové stěny a indikují, je-li koupelna obsazena. Vbudované skříně doplňují úložný prostor ve všech funkcích dispozice.

V podkroví je navržen půdní byt v prostoru stávajícího krovu. Prostor bytu je otevřen k hřebeni střechy s vloženou galerií. Do stávající střechy jsou vloženy úzké pásy oken za atikou do Divadelní ulice a směrem do dvora tři nová ateliérová okna. Střecha má směrem do Divadelní ulice tři výrazné štíty. U dvou menších na vnitřní stranu a u většího štítu po obou stranách jsou vloženy v šířce mezi krokvemi skleněné prosvětlené pasy v úrovni krytiny střechy.

Projekt komplexní rekonstrukce na luxusní byty s vysokým standardem vnitřního zařízení byl realizován v úzké spolupráci architektů s investorem a památkáři, vzhledem ke své exponované poloze v nábřežní frontě Pražské památkové rezervace.

„Nájemní dům postavený podle plánů stavitele Františka Jiskry v r. 1904. Dům je řadový čtyřpatrový, podsklepený, krytý sedlovou střechou. Dvoutraktová dispozice má schodiště v zadním traktu. Neogotické průčelí patří k nejreprezentativnějším toho druhu v Praze. Má výrazné členění horizontální i vertikální, které směřuje k celistvému plošnému řešení secesních domů, i když toho dosahuje ještě plastickými prostředky historizující architektury. Horizontálně člení průčelí loggie a arkýře ve 2.a3.patře, které přecházejí v balkon. Průčelí ukončuje lunetová římsa pokrytá rostlinným dekorem. Vertikály zmiňovaných arkýřů jsou protaženy přes cibulové zastřešení až do štítové atiky. Kromě bohaté štukové výzdoby (masky a polopostavy podle předloh pozdní gotiky, slepé kružby, větvoví) doplňuje stylové vybavení průčelí vstup s kovovými dveřmi, které jsou doplněny světlíkem ve tvaru tří lomených oken s barevnými skleněnými výplněmi. Ve společných prostorách domu je štuková výzdoba soustředěna do vstupní chodby, pokryté na stěnách prázdnými připomínkovými deskami v neogotické podobě a klenební sítí štukových žeber na stropě.“

zn. TP In: Stavební archiv OÚ Prahy 1 (F. Jiskra, novostavba, 1904)

Návrh interiéru domu

Postup rekonstrukce interiéru

V celém objektu byly zdokumentovány veškeré truhlářské a zámečnické prvky (deštění dveří, kazetové dveře, parapetní deštění, kování dveří a oken), ty byly odstrojeny, v nejvyšší možné míře repasovány, zrenovovány a osazeny na původní místa. Novými podlahami byly nahrazeny pouze nevhodné podlahy novodobé. Dlažba v kuchyních a koupelnách byla šetrně sejmuta a s doplněním neutrální dlažbou opět použita v centrálních obrazcích. Schodiště zachováno včetně dlažby na podestách; podle dochovaných šablon byla na zdech schodišťových ramen obnovena malba s ornamentálním dekorem. Leptaná skla v oknech na schodišti zachována, chybějící doplněna. V bytech bylo obnoveno bohaté štukování stropů i stěn. e

Rekonstrukce a vložení současných architektonických detailů

Vstupní foyer domu byl obnoven včetně mramorového obkladu, zlacené štukové výzdoby, dlažby a kamenných stupňů. Elektrický rozvaděč, umístěný za minulého režimu zcela nevhodně za vstupními dveřmi, byl odstraněn. Bylo také doplněno veškeré chybějící kování, madla u dveří. Na osu schodů instalováno současné svítidlo, lodička z mléčného skla. Do stávajícího zrcadla schodiště je vložen výtah v šachtě z mléčného skla. Z výtahu je na každém patře výstup přes skleněnou podestu. /p>

V bytech byly odstraněny všechny příčky a přepážky z nedávné minulosti: v několika případech byl objeven pod zavěšeným stropem strop původní se štukaturou. V zadních traktech do dvora jsou navrženy nové kuchyně a koupelny v současném designu vloženém do historických dispozic, s použitím původní repasované dlažby. Prostory původních spíží a komor byly využity na větší koupelny, či zřízení nové privátní. V každém bytě je velká koupelna a WC pro všechny rodinné příslušníky. Ložnice dospělých má vlastní koupelnu se záchodem, přístupnou přes šatnovou stěnu. Šatnové stěny jsou vyrobeny z olše, jejíž světlé dřevo v kombinaci s výplněmi z pískovaného skla činí stěnu dojmově lehčí, nezatěžující prostor ložnice. Součástí této šatnové stěny jsou skleněné dveře (pískované sklo) do koupelny indikující, je-li koupelna obsazena. Vbudované skříně doplňují úložný prostor ve všech funkcích dispozice.Podlahy obytných prostor a ložnic jsou z nových dubových parket skládaných do stromečku, lakované měkkým lakem.

V podkroví je navržen půdní byt v prostoru stávajícího krovu. Prostor bytu je otevřen k hřebeni střechy s vloženou galerií. Do stávající střechy jsou vloženy úzké pásy oken za atikou do Divadelní ulice a směrem do dvora tři nová ateliérová okna. Střecha má směrem do Divadelní ulice tři výrazné štíty. U dvou menších na vnitřní stranu a u většího štítu po obou stranách jsou vloženy v šířce mezi krokvemi skleněné prosvětlené pasy v úrovni krytiny střechy.

Projekt komplexní rekonstrukce na luxusní byty s vysokým standardem vnitřního zařízení byl realizován v úzké spolupráci architektů s investorem a památkáři, vzhledem ke své exponované poloze v nábřežní frontě Pražské památkové rezervace.