Rekonstrukce podkroví Kozí 1

Praha 1, Staré Město

Urbanistické a architektonické aspekty návrhu

Dům, ve kterém je rekonstruován půdní prostor na byty, se nachází v pražské památkové rezervaci na Starém Městě. Jedná se o rohový objekt v ulici Kozí a V Kolkovně, postaven ve stylu neoklasicismu na začátku 20. století. V přízemí jsou obchody, v patrech byty.

Střecha zůstává v objemu beze změny, stávající eternitová krytina je vyměněna za novou ve stejné starorůžové barvě. Sedlová střecha s hřebenem podél ulic Kozí a V Kolkovně je ukončena v nároží kupolí v mědi. Štíty nad rizalitem rekonstruovány beze změny.

Návrh půdních bytů

Do dřevěného krovu je navrženo pět nových bytů – dva čtyřpokojové s mezonetem, dva dvoupokojové byty a jedna garsoniéra. Byty jsou prosvětleny z ulic Kozí a V Kolkovně pásovými okny v kovových rámech, posazenými co nejníže za atiku. V horní části střechy jsou osazena střešní okna 600/600 mm namísto tzv. „padáčků“. Dvorní část je osvětlena střešními okny. Terasa patřící ke čtyřpokojovému bytu je situována do dvora a zapuštěna do střechy.

Výška hřebene střechy a sklon do ulice zůstaly nezměněny. Do dvora je levá část zvýšena na úroveň pravé. Nad stávající vazné trámy krovu je vložena nová podlaha jako ocelový rošt s dřevěnými hranoly a dřevěnou podlahou (či dlažbou). Mezonet je tvořen obdobně jako ocelový rošt s dřevěnou podlahou.

Návrh konstrukcí

Dřevěné prvky krovu jsou pokud možno zachovány, opatřeny požárním nátěrem. Střecha je tepelně odizolována a kryta sádrokartonem. V celém prostoru je co nejvíce zachována výška prostoru až k hřebeni střechy, umožňující v mezonetech vysoké průhledy prostorem. Mezonety jsou propojeny s nižší úrovní vloženými ocelovými schodišti s dřevěnými stupni. Mezi jednotlivými byty jsou dělící příčky 180 mm, v bytech příčky 100 a 150 mm. Podlahy dřevěné v kombinaci s dlažbou (koupelny, některé chodby, kuchyně).