Rezidence Bezovka

Praha 3, Žižkov

Architektonická ocenění:

- Finalista Grand Prix Architektů 2007 v kategorii Rekonstrukce

- Finalista soutěže NOVÝ DOMOV ROKU 2007, kategorie 03/Rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení

Historie obejktu

Rekonstruovaný objekt se na severovýchodní straně vrchu sv. Kříže při úpatí parku Parukářka objevuje na plánu Žižkova r. 1891. Je reprezentantem původní předindustriální zástavby této čtvrti. K výletní restauraci Bezovka, která dala lokalitě jméno, stála v těsné blízkosti na místě nynější křižovatky Prokopova – Rokycanova a byla zbourána r. 1936, pravděpodobně nenáležela. Objekt, který sloužil naposled jako jesle, se již mnoho let nevyužíval, byl ve velmi špatném stavu. Podlahy zničeny, dřevěný krov propadlý, okna a dveře většinou chyběly, vnitřní schodiště zcela zničeno. Rekonstrukcí objektu budou zachovány zbytky historicky cenných prvků přímo na poslední chvíli. Budova je cihelná, na jižní straně zapuštěná do terénu.

Funkce navržené stavby

Objekt je využit na byty, 14 bytů vzniklo rekonstrukcí historické budovy, 5 bytů v přístavbě. Pětipatrová obytná přístavba je založena na úrovni přízemí rekonstruovaného objektu.

Návrh rekonstrukce

Původní valená klenba hlavního prostoru přízemí je zachována, do boku klenby jsou vložena 4 úzká francouzská okna, která umožňují vstup na zahrádky jednotlivých bytů. Byty v rekonstruované části s klenbami jsou řešeny jako mezonetové s vloženým mezaninem. Fasády, které jsou ve stylu pozdního klasicismu, jsou zachovány a rekonstruovány, do stávajících okenních a dveřních otvorů jsou osazena nová okna a dveře v původních proporcích. Stávající kruhové detaily pod bordurovou římsou jsou též zachovány. Na jihovýchodní fasádě, která byla bez jakéhokoliv členění, jsou vytvořeny pavlače. Původní střešní krytina z šedých eternitových šablon je vyměněna za nové šablony stejné barevnosti.

Principem bylo naprosto odlišit soudobou stavbu od rekonstruované budovy.

Obytná přístavba je od rekonstruovaného objektu zcela oddělena skleněným krčkem, ve kterém je umístěno schodiště a výtah pro obě budovy. Fasáda je prosklená směrem k Žižkovu, směrem k vrchu Parukářka má řešeny průhledy do korun stromů. Fasáda je kompozicí hliníkových sendvičových izolovaných desek s různou profilací a barevností.

Bydlení v zeleni

V návrhu je kladen důraz, aby každý byt měl buď zahradu, nebo obytný balkón. Každá zahrádka je řešena individuálně a větší plochy zvýrazňuje několik malokorunových stromů. Na střeše přístavby je obytná terasa. Podpůrné zdi směrem ke svahu vrchu Sv.kříže jsou ozeleněny popínavými dřevinami s převahou přísavníků v kombinaci s břečťanem a trubačem.

Návrh parkování

Parkovací stání jsou řešena jako patrová na pozemku před stávajícím objektem. Na terénu je umístěno stání ze zatravňovacích tvárnic a v patře jsou stání na kovovém roštu. Příjezd do patra parkingu je ze sousední komunikace, střecha nad stáními je ozeleněná.

KAPACITNÍ ÚDAJE:

Zastavěná plocha: 659,1 m2

Počet podlaží: rekonstruovaný objekt 4, přístavba 5