Záhřebská 23/25

Praha 2, Královské Vinohrady

Architektonická ocenění:

- AIA EUROPE 2000 INTERNATIONAL DESIGN AWARD

- Čestné uznání v kategorii Rekonstrukce v Grand Prix 2000 Obce architektů

- SLAVNÉ STAVBY PRAHY 2 (Platovská, M. a kol.), s. 263-265 – „Rekonstrukce domů v Záhřebské ulici. Záhřebská 23 a 25, čp.170/XII, Praha 2 - Vinohrady” (Kratochvíl, Petr), vydal Foibos Books 2011

Architktonické a urbanistické souvislosti

Objekty jsou situovány v památkově chráněné zóně Královských Vinohrad. Navrhované úpravy respektují stávající klasicistní podobu vinohradských činžovních domů postavených na konci 19. stol. Tvoří je dva objekty v uliční frontě Záhřebská a dva dvorní objekty. V roce 1934 byl nastaven architektem Kopeckým dům č. 23/170 a byla zjednodušena uliční fasáda. Projekt respektuje "kamennou" fasádu domu č. p. 23 v monochromní barevnosti a obnovuje klasicistní fasádu domu č. p. 25 včetně všech štukatérských prvků.

Architektonický návrh budov

Objekty jsou polyfunkční - s byty do ulice Záhřebská a kancelářemi umístěnými v přízemí, v 1. patře uličního bloku a ve dvorních objektech. Do kanceláří je samostatný prosklený vstup a průchod do centrálního prostoru atria, který je řešen jako reprezentativní recepční prostor. Ten je propojen panoramatickým výtahem a přes prosklené galerie do kancelářského traktu. Kanceláře v zadních budovách jsou spojeny s předními kancelářemi lávkami, které jsou součástí proskleného středového objektu.

Dvůr mezi objekty je zastřešen "zelenou střechou" do úrovně přízemí a vstupní hala kanceláří do úrovně 1. patra oválným proskleným světlíkem. Zadní dvůr nad suterénem je zelená travnatá plocha se stromy. Vertikálně jsou kanceláře spojeny vnitřními stávajícími schodišti a panoramatickým výtahem na fasádě, který prochází až do suterénu.

Tím, že byly sceleny dva vinohradské domy v jeden, se podařilo umístit pod celým půdorysem parkovací plochy a technické zázemí. Kancelářské prostory jsou vybaveny v nejvyšším standardu současných požadavků. Strukturovaná kabeláž po obvodě i ve středu místnosti umožňují co největší variabilitu interiérového uspořádání. Klimatizace a topení jsou navrženy s maximálním ohledem na ekologii.

KAPACITNÍ ÚDAJE:

Celková plocha kanceláří: 2.630 m2

počet bytů: 2. až 4.patro: 12 bytů, 3 + 1

podkroví: 2 byty s otevřenou dispozicí a vloženými terasami s výhledem na panorama Prahy.