REKONSTRUKCE SYNAGOGY V POLNÉ

realizace, 2001

„Polná je nepochybně nejvýznamnější židovskou obcí na území české země, kam historicky patří. Zároveň je také největším a nejlépe dochovaným židovským ghettem v této oblasti. Mimo vlastní bohaté historie židovské obce od 16. do 19. stol. je v celém světě známa také díky Hilsnerově aféře jako jedno z míst zrodu moderního antisemitismu. Vzhledem k významné úloze, kterou Hilsnerova aféra hrála také v české historii, považujeme za neobyčejně významné tuto problematiku prezentovat širší veřejnosti, stejně jako usilovat o obnovu bohatých židovských památek v Polné. Obě dochované budovy – synagoga ze 17. stol. a židovský obecní dům – které byly vráceny do majetku Federace židovských obcí ČR, jsou k tomuto účelu neobyčejně vhodné. Budovy se nacházejí uprostřed polenského ghetta, které je velmi dobře dochováno od přestavby v roce 1863. Svým výhledem se obracejí jak do horního Židovského (Karlova) náměstí, tak do dolního Rabínského plácku na jižní straně. V těsném sousedství byla i budova židovského špitálu a lázně. Rekonstrukce synagogy a obecního domu by měla ukázat cestu k obnově celého ghetta, které tvoří památkový celek ojedinělé hodnoty.“

PhDr. Arno Pařík, Židovská obec

Synagoga byla vystavěna v letech 1681-83 jako solitérní stavba, v roce 1717 byla spojena s rabinátem. Stavebně byla upravována v roce 1861 a zvláště po požáru 1863 – tehdy byla patrně upravena hrotitým obloukem zakončená gotizující okna, podium bimy a Áronu ve východní části a gotizující výmalba na modrém podkladě. Bohoslužby se zde konaly do 2. Světové války. Po roce 1951 byla synagoga využita jako skladiště, v roce 1969 se zřítila střecha a strop. Nová střecha byla osazena v roce 1990. Snahou předkládané rekonstrukce je maximální zachování a využití všech dochovaných historických prvků. Novou konstrukcí je pouze obnovená ženská galerie. Jako stavební materiál byly použity dřevěné trámy a prkna, které byly ponechány v přírodním dřevě, povrchově neupravovány. Nový trámový strop z roku 1990 byl ponechán. Tím jsou zřetelně odlišeny nové prvky. Při průzkumech byly objeveny původní freskové malby, které byly důsledně zrestaurovány. Ostatní stěny, po dlouhé periody času vystavené povětrnostním vlivům – omítky smyté deštěm apod., byly takto ponechány, spáry očištěny a zakonzervovány. Byl tak zdůrazněn „archeologický“ přístup: na stěnách jsou čitelné přístavby, alterace v čase, vytvářející velmi působivý příběh. Čelní fasáda objektu je orientována na sever. Denní osvětlení je zajištěno ze severu, východu a jihu dostatečně stávajícími okenními otvory.Na venkovní omítky použita hladká barvená omítka, pod střechou je vyštukována římsa.Okna jsou opatřena novými dřevěnými rámy s jednoduchým zasklením v původním členění, mříže repasovány, doplněny.Vstupní dveře do předsíně a na galerii jsou vyrobeny nově dle stávajících, kování repasováno. Dveře mezi předsíní a hlavní lodí repasovány, stejně jako ostění všech vstupů.

Při průzkumech byla většina kamenných prvků (hlavice, sloupy ženské galerie, části dlažby ad.) nalezena v rumišti po zřícení střechy, repasována, použita a doplněna. Na podlaze ve středním pásu jsou položeny zachované kamenné desky, částečně doplněné. Po stranách tohoto pásu je podlaha cihelná (půdovky) – vychází z archeologického průzkumu. Úroveň podlahy se oproti stávající snížila o 30 cm na původní úroveň stavby z roku 1863. Do synagogy je zajištěn bezbariérový přístup. Na ženské galerii je umístěna stálá expozice „Hilsneriády“, která byla otevřena v roce 100. výročí Hilsnerova procesu. Synagoga byla slavnostně otevřena starostou města jako Regionální Židovské muzeum 5. září 2000 za účasti izraelské velvyslankyně v ČR, francouzského velvyslance v ČR a zástupců Židovských obcí Čech a Moravy. Dokončení celé rekonstrukce umožnilo finanční přispění Mezinárodní nadace, kterou reprezentoval při otevření francouzský velvyslanec.