soutěžní panel GRAND PRIX 2015

REKONSTRUKCE RABÍNSKÉHO DOMU V POLNÉ

realizace

Předmětem projektu je rekonstrukce Rabínského domu na Karlově náměstí v obci Polná, okres Jihlava. Objekt je součástí kompaktní dispozice bývalého židovského města, které tvoří jihovýchodní předměstí historického jádra Polné. Dispozice byla dána průběhem starších přístupových cest k městu. Židovské město se rozkládá na svahu se sklonem k jihu. Vlastní dům je situován do jihovýchodní části zástavby, na východě na objekt navazuje Synagoga. Polná je nejvýznamnější židovskou obcí české země a zároveň největším a nejlépe dochovaným židovským ghettem v této oblasti. Mimo bohaté historie polenské židovské obce od 16. do 19. století je známa také díky Hilsnerově aféře jako jedno z míst zrodu moderního antisemitismu. Vzhledem k významné úloze, kterou Hilsnerova aféra hrála také v české historii, považujeme za důležité tuto problematiku prezentovat širší veřejnosti, stejně jako usilovat o obnovu bohatých židovských památek v Polné. Budova rabínského domu je v návaznosti na expozici v Synagoze k tomuto účelu neobyčejně vhodná.

Urbanistické vazby

Objekt Rabinátu se nachází uprostřed polenského ghetta, které je velmi dobře dochováno od přestavby v roce 1863. Svým výhledem se obrací jak do horního Židovského (Karlova) náměstí, tak do dolního Rabínského plácku na jižní straně. V těsném sousedství je budova Synagogy. Rekonstrukce rabinátu (a předtím Synagogy) by měla ukázat cestu k obnově celého ghetta, které tvoří památkový celek ojedinělé hodnoty.

Provozně dispoziční uspořádání

Stávající dispoziční uspořádání objektu bude zachováno v rámci historické podoby. Nevhodné úpravy z minulých let byly ve velké míře již odstraněny v rámci prací, které proběhly na stavební ohlášení. Do budovy budou dva vstupy; hlavní z Karlova náměstí a provozní z průjezdu. Západní část dispozice přízemí zaujímá průjezd. Zbytek dispozice je třídílný – po dvou místnostech na sever a na jih, uprostřed užší komunikační trakt zakončený prostorem původní černé kuchyně. Severní trakt bude v expozici navozovat atmosféru rabínské kanceláře, expozice v jižním traktu bude věnována Polné. Z jihovýchodní místnosti bude možno vstupovat do sklepa, kde byla nalezena rituální lázeň – mikve. V jihozápadním rohu jižního traktu bude umístěna toaleta pro veřejnost. Ze středního traktu lze též vystoupit po kamenném schodišti do 1. patra. Patro víceméně kopíruje rozvržení přízemí. Z chodby 1. patra se vchází na balkon – zde bude vyměněno zábradlí za tvarově vhodnější a bude doplněna stříška dle historických fotografií. Jižní část traktu nad průjezdem bude sloužit jako inspekční pokoj s příslušenstvím. Místnost v jihovýchodní části dispozice sloužila jako zimní modlitebna – do niky zde bude opět osazen původní áron (v současnosti je v synagoze – tam bude umístěn jiný), budou doplněny lavice. Původní výmalba je již obnovena. Ve středu severního traktu byla po vybourání novodobé příčky obnovena další větší místnost s původními výmalbami. Po jejích obou stranách jsou obdélné místnosti. V těchto třech místnostech bude umístěna expozice týkající se hilsneriády. Podkroví je přístupné po zděném schodišti nad schodištěm do patra. Podkroví bude dál sloužit jako půda.