Hlavní nádraží Praha - překryv nad kolejištěm

Praha, Vinohrady

Odkaz na rozhovor o projektu