Španělská synagoga - Nová expozice a rekonstrukce

Staré Město, Praha 1

Projekt řeší modernizaci expozice a adaptaci památkově chráněného objektu na výstavní prostory, s možností pořádání koncertů a církevních obřadů. Bylo třeba najít řešení často protichůdných požadavků na vytvoření příznivých podmínek pro vystavování exponátů a zároveň požadavek na maximalizaci komerčně kulturní funkce, kdy objekt synagogy a jeho expozice je jednou z nejnavštěvovanějších památek v ČR. Zároveň samotný objekt má kvality exponátu a je památkově chráněn, což vylučuje věškeré větší stavební zásahy.

Navýšení kapacity pro sedící zajistilo přeuspořádání lavic, jejich doplnění dochovanými lavicemi z jiných synagog a také soudobým mobilním sedacím mobiliářem instalovaným pro konání koncertů či bohoslužeb s účastí více než 200 osob. Vnitřní klima upravuje instalované vnější screenové stínění západních vitráží i větrací systém kombinující původní systém průduchů, nasávacích otvorů, větratelné kopule, včetně půdních odvětrávacích komínů s průduchy krytými speciálně upravenými svítidly ve vrcholech bočních kleneb, zároveň je zajištěna skrytým vytápěním požadovaná teplota pro sedící účastníky v případě koncertů a bohoslužeb.

Je stanoven návštěvnický řád vyhovující požadavkům klimatu i požární bezpečnosti shromažďovacího prostoru.