Pinkasova synagoga - Nová expozice Památníku

Staré Město, Praha 1

Památník českým a moravským obětem šoa v Pinkasově synagoze byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1960. Umělecká koncepce byla založena na pietním vypsání všech jmen obětí na stěnách. V letech 1992-1996 byly nápisy v Pinkasově synagoze obnoveny a v přípravě na novou expozici digitalizovány. V patře synagogy jsme umístili interaktivní panel, který návštěvníkům umožňuje najít více informací o obětech a zároveň nalézt umístění jména na stěně synagogy. Památník s výstavou je jedním z nejnavštěvovanějších objektů v Praze, ročně jím projde 600 000 návštěvníků.

K stávající expozici Památníku Židovského muzea byl navržen nový venkovní prohlídkový okruh. Z rekonstruovaného vstupního vestibulu s grafickým rozcestníkem vede návštěvníky do Pinkasovy uličky. Zde je 7 zastavení výstavy „Cesty bez návratu“ s možností posezení na celoskleněných lavičkách. Ty slouží též jako venkovní auditorium k lektorským přednáškám. Rekonstruována byla všechna tři nádvoří. Na 1. Nádvoří je instalována výstava na trojrozměrném panelu – historie vzniku Památníku Židovského muzea – „Přeměna synagogy v Památník“ a „Historie Pinkasovy synagogy“. Panel je podsvícený, v noci je světelný poutač, rozsvícený pomocí soumrakového čidla.

Na každém nádvoří byl vytvořen oddychový prostor s celoskleněnými lavičkami, z tvrzeného skla. Design všech prvků je antivandalní, se zvýšenou ostrahou několika systémy. Hlavním materiálem všech prvků výstavy a dalších objektů je sklo v různých podobách, přispívá k výtvarnému účinu celé expozice. Transparentní princip čirého skla nejlépe vyzní jak v prostoru Pinkasovy synagogy, tak v nové expozici na nádvořích venkovního prostoru. Veškeré přidané prvky jsou skleněné a slouží jako takřka „neviditelné“ nosiče informací - tisk na skle, displeje, nebo užitkové objekty – lavičky či skleněné topné panely.