Court of Lions, Lee Balter's Castle, Garrison

New York, USA

- skleněné přestřešení Lví dvorany, 3 skleněné prvky v historickém kontextu 20. století