muzeum skla Moser

Karlovy Vary, dokumentace pro stavební povolení

Turistické a kongresové centrum MOSER je navrhováno na volném stavebním pozemku mezi stávající továrnou MOSER a Chodovským potokem.

Historická budova sklárny byla vybudována Ludwigem Moserem v roce 1892-93. V 70. letech 20. století byla částečně rekonstruována. U továrny na severní straně areálu je umístěna ubytovna MOSER pro zaměstnance. Stávající parkoviště je na západní straně areálu a je využíváno jak zaměstnanci, tak návštěvníky.

Vstupní část se natáčí směrem k lipové aleji, která lemuje hlavní přístup do celého komplexu sklárny MOSER. Vstupní pavilon A je trojúhelníkového půdorysu, celoprosklený včetně pultové střechy.

Přes vodní plochu se dostáváme do objektu vlastní budovy centra – muzea a prodejny. Střední cesta s profilovaným a podsvíceným skleněným povrchem protíná obdélníkový půdorys a končí v prodejně.

Prohlídka začíná muzeem, které je rozděleno na dvě části – Vývoj společnosti MOSER a Historie sklářství. Pokračuje pavilonem minimanufaktury. Tento pavilon Demonstrování sklářských technik je instalován jako elipsovitá platforma – pódium, kde je umístěna sklářská pec, chladicí pec, pracoviště rytce a malíře skla. Okolo podia jsou vytvořeny široké stupně sloužící pro sezení návštěvníků i pro lepší rozhled a vnímání demonstrovaných sklářských technik. Spojovací prvek mezi pavilony, jasně vymezená osa rampy, vede dále k salónku VIP, který je možno rozdělit mobilními stěnami na menší prostory. Salónek má možnost samostatného přístupu od parkovacího stání, které je určeno pro významné návštěvníky a pro pouhé nakupující.

Objekt muzea s prodejnou je mírně zapuštěn do navezeného terénu, jímž je vytvořen přechodný zelený val chránící centrum i sklárnu před vodou směrem od Chodovského potoka.

Cílem projektu je prezentovat návštěvníkům historii výroby včetně technologických a výrobních postupů, ukázat život sklářských dělníků mimo sklárnu v historických obdobích, vybudování nových prodejních prostor a zřízení prezentačního a vzdělávacího střediska pro zaměstnance.

„Náhorní plošina“, val na kótě 375,50 m.n.m., vytváří příznivější souvislosti s historickou budovou a dobré podmínky pro parkování u nového areálu. Objekt bude tímto také chráněn před povodněmi, dostáváme se nad úroveň stoleté vody Chodovského potoka i řeky Ohře.

Zelená střecha objektu je přístupná návštěvníkům. Komunikační rampy slouží jako pěší komunikace uvnitř i vně objektu i pro vozíčkáře. V obdélníku celé budovy jsou vloženy jednotlivé funkční pavilony osvětlené střešními světlíky.

Kongresové centrum stojí na terénu a ukončuje „kompozici“ budovy.

Stávající parkoviště v čele továrny je přeřešeno tak, aby autobusy a mikrobusy parkovaly na odstavné zadní části parkoviště. Parkování zaměstnanců je posunuto do areálu v blízkosti ubytovny při ulici Chebské tak, aby nebylo nutné kácet žádné stromy. Parkoviště bude položeno travnatými ekotvárnicemi.

Součástí areálu bude též vybudování odpočinkové a zábavní zóny pro turisty a návštěvníky včetně jednoduchého občerstvení.

Architektonický návrh

Nový areál se svou vstupní částí natáčí směrem k lipové aleji, která je hlavním přístupem do celého komplexu sklárny MOSER. Ve vstupním objektu je umístěn informační pult s pokladnou, občerstvení s 64 místy u stolů a letním sezením venku. Občerstvení je odděleno od stolků barovým pultem s vloženým chladícím zařízením pro nápoje a jednoduché občerstvení – keksy, balené sendviče. Bar je propojen se suterénem kruhovým schodištěm a malým výtahem pro dopravu nápojů. Výtah vyjíždí nad podlahu přízemí. V tomto prostoru je navržen kruhový hydraulický výtah do suterénu, který budou využívat převážně lidé s tělesným postižením.

Nástup do vstupního pavilonu je po třech širokých schodech, z přízemí vedou schody na otevřenou galerii, která slouží jako zázemí správce centra a průvodců.

V suterénu jsou umístěna WC pro návštěvníky centra, včetně handicapovaných, cirkulace bazénu, zázemí občerstvení, šatny zaměstnanců, strojovna VZT a strojovna výtahu.

Vstupní pavilon má celoprosklený plášť včetně střechy. Bude užito průhledné sklo s příznivým stínícím faktorem. Na čelní fasádě bude v čirém skle vypískován nápis MOSER.

Suterén pavilonu má na obvodu železobetonové nosné zdi, v přízemí v rozích ocelové sloupy na celou výšku stavby. Střecha je nesena ocelovými vazníky a je pultová, odvodněná chrličem do okrasného bazénu.

Poslední část tvoří sociální zařízení pro VIP salónek, sklad, WC pro zaměstnance prodejny a strojovna VZT.

Prodejní plochy rozdělené volně na galerijní prodej, běžný sortiment a suvenýry, ukončují prohlídku. Výstup z prodejen je na boční rampu.

Muzeum i prodejna jsou opláštěné pískovaným či leptaným sklem splňujícím tepelná ochranná kritéria.

Sklo fasád neumožňuje průhled do muzea. Podél celé délky stěny bude vložen nápis MOSER z čirého skla. Konstrukčně je přízemní objekt vymezen subtilními ocelovými sloupy podél fasád a podél střední cesty, která prochází přes muzeum a prodejnu. Sloupy nesou ocelové nosníky, mezi které je vložena železobetonová deska. Vnitřní podlahy, stropy a vnější rampy jsou z kletovaného betonu. Střechy jsou zvlněné, zelené – zatravněné.

Objekt G – Kongresové centrum, který stojí na terénu, je přízemní budova s jídelnou pro zaměstnance, vzdělávacím a prezentačním střediskem a zázemím. Tyto prostory se dle potřeby mohou propojit a fungovat jako otevřený prostor. Konstrukčně je objekt G vymezen subtillními ocelovými sloupy podél fasády stejně jako objekt B,J. Příčné nosné ocelové profily nesou rovnou nepochozí střechu s vrchní vrstvou z kačírku. MOSER počítá také s tím, že se na volné louce za areálem budou konat různá představení, koncerty apod.; pro tyto akce budova poslouží pro přípravu jednoduchého občerstvení.

- Moser, Petr Franta Architects