galerie Císařská konírna

Pražský hrad

- GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2007, kategorie: Architektonický design a drobná architektura

- Titul ARCHITEKT ROKU 2007

Architektonický návrh výstavy

Císařská konírna Pražského hradu prošla v letech 1991-92 proměnou na výstavní prostor. O dekádu později vznikl v rámci výstavního režimu výstav a zápůjček vzácných uměleckých děl požadavek na stabilitu mikroklimatu výstavního sálu nejvyšší kvality tak, aby zde mohla být vystavována i díla a artefakty nejvyšší světové úrovně a zároveň byly splněny podmínky pojištění těchto hodnot. Z toho vyplynul následující úkol:

- Zviditelnění hlavního vstupu do galerie a úprava vnějšího vestibulu a předsálí výstavního sálu.

- Zajištění mikroklimatické stability prostředí ve výstavním sále na rozdíl ±2C.

Projekt je realizován v historickém kontextu Památkové rezervace Pražského hradu za památkového dohledu Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Návrh je redukován na intervenci 5 transparentních prvků ve stávajícím prostoru Císařské konírny, které umožňují přehled v prostoru i vyniknutí historických detailů kleneb a příjemných proporcí historických prostor jimi vytvořených.

1.prvek Dělící skleněná stěna – celoskleněná konstrukce

Ve výstavním sále Císařské konírny je z důvodů mikroklimatické stability prostředí instalována skleněná stěna oddělující vestibul s přístupem k šatnám a WC od vlastního prostoru galerie. Její výška byla ověřena a posléze navržena po analýze v modelu mikroklimatu a obrazu proudění vzduchu v prostoru při různém uspořádání paneláže, zajišťující stabilní teplotu s maximálním výkyvem ±1C i při extrémních teplotních zátěžích. Na ose stěny jsou umístěna čidla na stabilní kontrolu mikroklimatu ve výši 1,2 a 2 m osazená ze strany výstavního sálu

Stěna je koncipována jako celoskleněná, celá nosná konstrukce a statika je též navržena z bezpečnostního skla. Tuhost zajišťuje skleněná lávka ve výšce 2,80 m a proti nárazům a pro stabilitu otvíravých dveří skleněná podpora ve tvaru L. Pouze bodové spojovací prvky jsou z nerezavějící oceli. Skleněná křídla dveří mají skleněná madla v bodových úchytech z nerezu. Klenutý prostor je jasně čitelný; nad patou klenby stěna nepokračuje.

2. prvek Skleněné zábradlí schodiště vestibulu

Nyní jako součást takto nově vytvořeného předsálí s prodejem vstupenek, vede do suterénu k šatnám, WC a k strojovně vzduchotechniky.

3. prvek Skleněné vstupní dveře do Císařské konírny

Vnější vestibul byl celý přeřešen, je větrán vzduchotechnickou clonou a je součástí řešení klimatické stability Císařské konírny, kterou zajišťují 2 nerezové pylony se štěrbinovou vyústkou přivádějící upravený vzduch z klimajednotky. Pod pískovcovou dlažbou vedou rozvody vzduchotechniky též od větrací mřížky v nově vytvořeném soklu odpočívadla. Přívod vzduchotechniky je vnějškem pod novým povrchem průchodu z Druhého nádvoří.

4. prvek Skleněné dveře do sálu Císařské konírny

Celoskleněné dveře včetně nadsvětlíku, skleněné madlo. Jsou též napojeny na zabezpečovací systém.

5. prvek Skleněný poutač ve vestibulu

Zviditelňuje vstup do galerie, výměnná grafická upoutávka výstav. Byla obnovena funkce Plečnikových „oček“ k osvětlení.

Těmito intervencemi vznikl výstavní prostor, který má nejlepší parametry muzeální kvality kontroly klimatu k výměnným výstavám vzácných děl v Praze. Po trezorové obrazárně určené pro stálou výstavu na Pražském hradě se vytvořil výstavní sál s obdobnými mikroklimatickými parametry, ovšem pro krátkodobé – výměnné výstavy a jiné multifunkční využití.