- Nabídka pronájmu skladového areálu se showroomem od developera

Prodejně skladový areál s showroomem

Vestec u Prahy

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Hala je moderně řešena architektonickými prvky, jako horní osvětlení denním světlem, s bezokapovým střešním provedením. Snížení energetické náročnosti je provedeno tepelnými čerpadly vzduch-voda, doplněnými solárními panely, recyklací tepla.

Hala je rozdělena na výstavní plochu a čtyři samostatné skladové sekce, které se dají jednoduše rozčlenit přestavitelnými stěnami se samostatnými vjezdy. Administrativní část je umístěna ve vloženém 2. nadzemním podlaží.

Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Skladištní budova je solitérní objekt na obdélníkovém půdorysu cca 30,25 x 72,04 m, konstrukční výška cca 9,5 až 10 m. Vnitřek budovy je rozdělitelný na 5 částí. Na kancelářskou a výstavní plochu + 4 samostatně pronajímatelné plochy. Objekt je jednopodlažní, pouze v kancelářské části je vloženo podlaží. Střecha je v minimálním spádu 5 %. Fasády a střešní plášť jsou místy prosklené. Část s vestavěným patrem bude v přízemí využita jako výstavní prostor s malým příslušenstvím a rozvodnou. V patře jsou jednotlivé kanceláře s denními místnostmi pro personál a sociálkami. Se spodní částí je patro spojené dvěma schodišti – pro návštěvníky a druhé pro skladištní personál. Skladištní hala je od kancelářské oddělena stěnou po celé výšce objektu. Hala je otevřený prostor členěný pouze nosnou ocelovou konstrukcí, přístupný z výstavního prostoru a z venku 4 portály s těsnícími límci a šikmou rampou z venku. V části haly je umístěna strojovna chlazení. Hala je osvětlena střešními okny a okny ve štítové zdi.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Hala je situována v katastrálním území Vestec na parcele 473/1, které přímo navazují na silnici Praha – Jesenice.

Komerčně vysoce efektivní pozemek na křižovatce ulice Vídeňská a vesteckého přivaděče od jižního obchvatu Prahy. Obchvat bude spojovat dálnici D1 směr Brno (Ostrava, Bratislava), dálnici D5 směr Plzeň, Rozvadov (SRN) a nově budovanou dálnici D3 směr České Budějovice - Linz - Salzburg - Mnichov.

Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu

Pozemek je rozdělen na dvě části. V jižní části je situována vlastní skladištní budova. Severní část slouží jako pojezdné plochy pro pohyb vozů. Zbytek pozemku je ponechán zeleni se zachováním stávajících stromů. Pozemek je od budované křižovatky na západě k výjezdu na Vídeňskou silnici na východě jednosměrně průjezdný. Nákladní vozy přijíždějí k hale s rampou pod úhlem 45°. Na příjezdové komunikaci jsou 3-4 čekací stání. V severozápadním rohu pozemku je navrženo parkování osobních automobilů a požární nádrž.