multifunkční komplex Štadión

Žilina, dokumentace pro územní rozhodnutí

Multifunkčný projekt štadión je príkladom prepojenia futbalového štadióna s obchodným centrom a administratívnou budovou v priamej náväznosti na železničnú a autobusovú dopravu v bezprostrednej blízkosti centra mesta. Obchodné centrum sa otvára pozdĺž krytej mestskej pasáže, zo ktorej budú prístupné ak jednotlivé obchody nájomcov, tak vstupná hala administratívnej budovy. Projekt nebude funkčne prepojený so štadiónom prvoligového futbalového klubu MŠK Žilina. Projekt sa nachádza v bezprostrednej blízkosti centra mesta Žilina. Peší prístup k obchodnému centru bude možný cez predlžený podchod vlakového nádražia ústiaci priamo na centrálnu peší zónu do ulice Národná. Prístup pre automobilov bude umožnený priamo z mestského okruhu (ulice Ľavobrežná).

Urbanistické riešenie

Poloha multifunkčného centra je daná súčasným umiestnením futbalového štadióna MŠK Žilina a priľahlých pozemkov vo vlastníctve investora, určenými na výstavbu. Táto poloha zároveň umožňujú veľmi výhodné dopravné napojenie z ulice Ľavobrežná a z južnej strany po ulici Uhoľná, resp. Športová.

Projekt má do mesta priniesť špičkovú architektúru, nadčasový design s množstvom denného svetla a vytvoriť nový mestský priestor. Vytvorí sa tak nové športovo-obchodno-zábavné centrum, ktoré prispeje k skvalitneniu spoločenského života v meste Žilina.

Územie, do ktorého je zahrnutý objekt multifunkčného centra má rozlohu 45 hektárov, z toho podstatná časť je využitá pre športové účely, a to:

- futbalový štadión

- tréningová hala

- vyhradené parkovanie športu

Architektonický návrh

Multifunkčný projekt Štadión pozostáva z obchodného centra rozdeleného na dve samostatné etapy a objektu administratívy. Nové centrum bude architektonicky tvoriť jeden celok pozostávajúci z objektov nákupných galérií a nadväzujúcej administratívnej budovy. Fasáda bude harmonicky zjednocujúcou aerodynamickou obalovou konštrukciou, ktorá dodá vysokú úroveň určujúci štandard vyjadrenia nového centra .

Na podchod pod železničnou stanicou z pešej zóny je napojené novou vstupnou halu. Táto vstupná hala s horným svetlom - je navrhnutá ako multifunkčný priestor. Od tejto haly sa odvíja systém pasáží a celkovej cirkulácie v objekte. Horné svetlo pasáží je tvorené membránou ETFE (Ethylene-TetraFluorEthylene membrane). Pasáže tvoria presklené galérie, odkiaľ je prehľad o celom priestore. Galérie 2.NP (min. šírky 3,3 m) samozrejme slúžia ako cirkulácia návštevníkov do jednotlivých obchodov. Tieto galérie sú prepojené presklenými mostíkmi umiestenými v dôležitých cirkulačných ťahoch, napojené na reštaurácie vo foodcourtu.

Objekt má v súčasnosti tri nadzemné podlažia (v strednej časti pôdorysu), smerom ku krajom sa znižuje. Zo strany ulice má rovnako tri nadzemné podlažia. Konštrukčná výška podlaží je 6,0 m. V strednom priečnom module sa nachádzajú výstužné jadrá a mimo pôdorysu situované schodiskové veže. Vstupná časť s eskalátormi je v strede dvoch prvých modulov riešená vo forme šikmého prekrytia priestoru oceľovou konštrukciou. V zadnej časti sú dve zásobovacie rampy vedúce do suterénu.

Dispozičné riešenie

- I. etapa: výstavba obchodného centra - 1 podzemné podlažie (ďalej len PP) a 3 nadzemné podlažia (ďalej len NP). V miestach, kde sa MC napája na novú východnú tribúnu, bude vybudované 5 nadzemných podlaží.

- II. etapa: výstavba obchodného centra – 1 PP až 3 NP.

- III. etapa: výstavba administratívnej budovy - 1 PP až 16 NP administratívnej budovy.

V I. etape bude vybudovaných 1 000 parkovacích miest v 1 PP a 1 NP budú priestory určené pre obchody (drogéria, šport, elektronika, hračky, knihy, služby, administratívu a stravovanie) Najväčšia plocha cca 3 500 m2 je určená pre hypermarket. V II. etape bude vybodovaných 542 parkovacích miest v jednom PP. V NP budú priestory určené pre obchody (nábytok, záhrada, hobbyshop, domácnosť, fitnes a wellness). V III. etape bude vybudovaných 218 parkovacích miest v 1 PP a 1 NP pre administratívnu budovu. Počet parkovacích miest bol stanovený na základe predpokladaného priemerného počtu návštevníkova a zamestnancov v MC. Navrhovaný počet parkovacích miest: 1760 Objekt obchodného centra bude čiastočne nadväzovať na severnú tribúnu.

- účast na MAPIC 2008