Evropská

Praha 6, realizace

Architektonický návrh

Adaptace a rekonstrukce stávajícího industriálního areálu bývalé tiskárna Orbis na moderní administrativní komplex. Areál je situován v prostoru mezi ulicemi Evropská a Kladenská. Hlavní vstup je z ulice Africké, výjezd z areálu je do ulice Kladenské. Oba hlavní objekty přitom sledují osu ulice Kladenské. Slouží jako pronajímatelné kanceláře.

Funkcionalistická architektura 1. republiky - objekt B (bývalá tiskárna Orbis) - je pětipodlažní a svou hmotou a polohou dominuje celému areálu. Při západní a severní fasádě jsou dobové patrové přístavby (správa budov, kotelna). Charakter průmyslového objektu je kompaktní a má své nesporné kvality. Objekt je oproštěn od nevhodné přístavby při severní fasádě.

Objekt A je umístěn jižně a přiléhá k chodníku Kladenské ulice. Okolní terén je na jižní podélné straně v úrovni 2.np., přístup je pouze ze dvora (ze severu). V prostoru dvora probíhá obslužná komunikace (východ-západ).

Požadovaná parkovací stání jsou při objektu B navržena jako ocelový rošt, kterým prorůstají stávající stromy, břečťany a popínavky. Tím byl též vyrovnán terén na úroveň vestibulů a architektura areálu sjednocena tímto ekologickým počinem.

Návrh nezasahuje do dosavadních urbanistických vazeb lokality. Pouze se snaží o stavební adaptaci objektů včetně jejich okolí. Vrácením plnohodnotného a funkčního areálu do organismu města přispělo ke zhodnocení celé lokality.

KAPACITNÍ ÚDAJE:

Objekt A :

zastavěná plocha : 902,7 m2

plocha kanceláří: 1663,9m2

celková plocha. 2429,5m2

počet podlaží: 4

techn.vybavení: ústřední vytápění, vzduchotechnika, sociální zařízení

Objekt B :

zastavěná plocha : 1249,5 m2

plocha kanceláří: 2368,95m2

celková plocha. 3916,75m2

počet podlaží: 5

techn.vybavení: plynová kotelna, ústřední vytápění, vzduchotechnika, soc. zařízení

- Evropska Business Center